Coöperatie Duurzaam Maasgouw

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een zonneweide in Maasbracht met 3600 zonnepanelen voor de opwekking van groene stroom. Een project van en voor inwoners van Maasgouw.

Coöperatie Duurzaam Maasgouw: een burgerinitiatief

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is een burgerinitiatief van inwoners van Maasgouw dat zich tot doel gesteld heeft Maasgouw te verduurzamen.
Verduurzamen is een ruim begrip en daar kan op veel manieren aan bijgedragen worden. Maar ook in Maasgouw staan we allemaal, burgers, bedrijven en instellingen, voor de uitdaging dat we na 2030 op een zeker moment allemaal van het gas af gaan. Dat zijn stuk voor stuk ingrijpende en kostbare maatregelen, die onderlinge afstemming, timing en planning vereisen. De coöperatie geeft daarom prioriteit aan verduurzaming met het thema energiebesparing en energieopwekking.
Met voorlichting en maatwerkadviezen helpen we bewoners met besparingsmaatregelen op energieverbruik en verbeteringen in wooncomfort. Energie die bespaard wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Maar ook voor de opwekking van de benodigde energie adviseren onze vrijwilligers en externe deskundigen. Zoals met zonnepanelen voor de opwek van groene stroom, warmwater met zonneboilers, warmtepompen, enz.

Collectieve energieopwekking

Omdat niet alle maatregelen in of op een individuele woning of pand gerealiseerd kunnen worden of economisch niet interessant zijn, benutten we ook mogelijkheden voor collectieve opwekking van hernieuwbare energie. In feite laat je met collectieve opwekking jouw eigen groene energie elders produceren.
Windmolens zijn in Maasgouw niet voorzien (zoals de plannen er nu uitzien), maar er zijn wel mogelijkheden voor de collectieve opwekking van groene stroom met zonnepanelen op grote daken en met z.g. grondgebonden zonnepanelen. De coöperatie en de gemeente Maasgouw zijn van mening dat ook de lusten van zo’n weide of akker vol met zonnepanelen ten goede moet komen aan de inwoners van Maasgouw. Zeker als coöperatie die voor duurzaamheid gaat, realiseren we ons namelijk goed dat die opwek van groene energie ook lasten met zich meebrengt: agrarische belangen kunnen in het gedrang komen, aantasting van landschappelijke waarden, belasting van flora en fauna, hebben ook een “prijs”. Daarom ook zetten we ons in dat de baten van een zonnepark ook ten goede moeten komen of terug moeten vloeien naar de gemeenschap die er ook de lasten van draagt. Concreet: we zetten ons in dat inwoners van Maasgouw via onze coöperatie al met kleine bedragen kunnen investeren in zo’n collectieve opwek van groene stroom, en zo jaarlijks profiteren van de in eigen gemeente opgewekte groene stroom.

De eerste zonneweide in Maasgouw

Elk begin is moeilijk. Voor de coöperatie, maar ook voor de ambtelijke instanties. Zekers als blijkt dat de beoogde locatie voor de realisatie van deze eerste collectieve opwek van groene stroom, tal van knelpunten en beperking kent. Klein in omvang maar tevens complex. Maar daardoor ook een project waar heel veel kennis opgedaan is.
Sinds eind 2018 zijn we met een klein team en externe deskundigen druk in de weer om de economische, planologische en technische onderbouwing en benodigde instemmingen voor elkaar te krijgen. Nu hebben we de omgevingsvergunning aangevraagd. En eind november vragen we de benodigde overheidssubsidie aan. Begin 2021 horen we dan of die subsidie toegekend wordt.
Op een deel van het perceel, ingeklemd tussen de noordelijke oprit naar de A2  en de hoeve Mispadenhof kunnen we circa 3600 zonnepanelen installeren. Die kunnen jaarlijks ruim 1,2 miljoen kilo-watt-uur groene stroom produceren: vergelijkbaar met het gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 350 huishoudens. De coöperatie heeft voor haar leden een aandeel van 60% bedongen in een nog op te richten gezamenlijke onderneming, die de bouw en exploitatie van deze zonneweide gaat uitvoeren. 60% van dit project kan straks dus eigendom van inwoners van Maasgouw worden en zo delen die dan ook in de opbrengst van de geproduceerde groene stroom.

afbeelding 1 zonneweide Hofstraat – opstelling 3572 panelen

afbeelding 2 ligging zonneweide rechts van hoeve Mispadenhof, achter de haag

Leden van de coöperatie besluiten

Als de omgevingsvergunning afgegeven wordt en de Subsidie Duurzame Energie (SDE) toegekend wordt, besluiten straks de leden of de coöperatie verder mag gaan met dit project. Dan volgen nog veel stappen tot er echt groene stroom geleverd gaat worden. De planning is dat we over een jaar, op z’n vroegst december 2021- maar realistischer is wellicht voorjaar 2022 – het net opgaan.

En u hoeft niet naar het gemeentehuis in Maasbracht te gaan om inzage te krijgen in de vergunning aanvraag voor de “zonneweide Hofstraat”: ook op onze website kunt u inzage nemen in de vergunningaanvraag en in de daarbij behorende rapporten. Hier ook geven we meer toelichting op het project en het proces.

Lidmaatschap en informatie

Meer informatie over de Coöperatie Duurzaam Maasgouw vindt u op: www.duurzaammaasgouw.nl
Ook over hoe lid worden van de coöperatie: jaarlijkse lidmaatschapskosten €10,-. Als coöperatie zijn we ook overlegpartner voor de Gemeente Maasgouw voor de uitwerking van de plannen, hoe, waar en wanneer we van het gas af gaan. Als we kunnen getuigen van een breed draagvlak voor oplossingen en voorkeuren kunnen we ook sturen bij de lokale invulling van de Energietransitie.

afbeelding 3: leeftijd woningen Wessem (2019)

96% (900 woningen) van het woningbestand in Wessem is gebouwd vóór 2000. Nu is er wel hier en daar flink gerenoveerd in een deel van deze 900 woningen (data 2019), maar voor het overgrote deel moeten er nog heel wat aanpassingen uitgevoerd worden, alvorens Wessem van het gas af kan gaan.
Er moet nog heel wat voorlichting en advies per woning gegeven worden hoe deze geschikt te maken voor bijvoorbeeld een warmtepomp als alternatief voor de gasketel. De Coöperatie Duurzaam Maasgouw helpt met deskundige adviezen hoe en wanneer een woning stapsgewijs geschikt te maken: op de eerste plaats met maatregelen die het energieverbuik kunnen terugdringen en het tevens het wooncomfort verbeteren. Dan met mogelijkheden voor energieopwekking.
Leden van de coöperatie kunnen voor €30 een energie-maatwerkadvies voor hun huis aanvragen. Dan kunt u op z’n minst een planning maken voor de te nemen maatregelen en zicht krijgen op de investeringen, subsidies en de financiering. Daarom nodigen we u uit lid te worden van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw!

afbeelding 4: voorbeeld samenvatting van een energieadvies

U kunt nu al direct profiteren van de kortingsactie waarmee de Coöperatie Duurzaam Maasgouw u wil aantonen dat energiebesparing al met (heel) kleine investeringen mogelijk is. Zeker als u ook nog 20% korting krijgt op die kleine voorzieningen. U kunt vanaf onze website kortingsbonnen downloaden voor de aankoop van bepaalde energiebesparende artikelen. Daarnaast kunnen inwoners van Maasgouw zelfs €70 subsidie krijgen op de aankoop van die energiebesparende artikelen, zodat de uiteindelijke investering echt heel interessant wordt. We geven op onze website aan hoe u daarvoor in aanmerking komt.

Wordt lid voor € 10 jaarlijks. Doe er je voordeel mee.
Doe mee, help Maasgouw te verduurzamen, verhoog je wooncomfort en bespaar op energiekosten!

Contactpersonen:
Chris Hamans               tel. 0648 60 63 63
Ger van der Zanden      tel. 0653 73 50 20
Jan Geraeds                 tel. 0642 91 69 35

Ambititieboek overhandigd!

Op Maandag 19 oktober hebben enkele leden van de Dorpsraad Wessem het ambitieboek van Wessem overhandigd aan burgemeester Strous en wethouder Lalieu. Oorspronkelijk hadden we dat al in april willen doen, maar vanwege corona is dit toen niet doorgegaan. Het ambitieboek is een lijvig boek geworden. We hebben in een aantal hoofdpunten alle opgehaalde ambities geclusterd. Aan een paar van die hoofdpunten is of wordt al gewerkt.  Alle opgehaalde ambities staan in het ambitieboek. Dus als u alles wilt lezen kost dat wel een paar uurtjes.

Als Dorpsraad hebben we bij de overdracht tekst- en uitleg kunnen geven over wat er allemaal is opgehaald en leeft in Wessem en waar we graag samen met de gemeente aan willen (verder) werken. Natuurlijk willen we alle ambities, de komende tijd aanpakken! Door de corona zal dat nog een hele opgave worden. We houden jullie op de hoogte. Nieuwsgierig welke ambities er in het ambitieboek staan? De digitale versie van het ambitieboek kunt u via onderstaande link downloaden en bekijken. Ontvangt u liever een afgedrukt exemplaar? Stuurt u ons dan een email (info@dorpsraadwessem.nl)  Mede afhankelijk van het aantal aanvragen, bekijken wij wanneer wij een aantal exemplaren laten drukken en wat de hieraan verbonden kosten zijn.

Download hier het ambitieboek (deel 1)

Download hier het ambitieboek (deel 2)

Download hier het ambitieboek (deel 3)

Download hier het ambitieboek (deel 4)

Coöperatie Duurzaam Maasgouw

Kortingsactie Energiebesparende artikelen – nu ook voor wasautomaat, wasdroger en vaatwasser.

Per 1 februari is de Coöperatie Duurzaam Maasgouw gestart met een kortingsactie op enkele energiebesparende artikelen. Zie: https://duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/ .
Aanleiding hiervoor was de subsidieregeling waarbij de overheid met een éénmalige subsidie elke gemeente in staat stelt woningeigenaren in hun gemeente voor kleine energiebesparende maatregelen een kleine subsidie te geven. In de gemeente Maasgouw €70. Doelstelling is om de twijfelaars te laten ervaren dat energiebesparing al met heel eenvoudige middelen lonend en effectief is. En dat energie besparen helemaal niet zo moeilijk is en ook al zonder grote investeringen mogelijk is.
Als coöperatie hebben we daar nog een schepje bovenop gedaan. We hebben landelijke leveranciers en lokale ondernemers gevraagd of zij met een extra korting op hun energiebesparende artikelen, die energiebesparing nog aantrekkelijker willen maken. Sinds de start van de actie geven 4 leveranciers/winkeliers 20% korting voor leden en niet-leden!
Sinds vorige maand geeft ook audio-video en witgoedspecialist Herman van Kruchten in Maasbracht €70 korting op de aanschaf van een wasautomaat, wasdroger of vaatwasser met energielabel A+++
€70 korting op deze apparaten van de kwaliteitsmerken Miele of ASKO.
Samen met de €70 gemeentelijke subsidie boven op deze korting dus een voordeel van liefst €140.
Dat moet toch aanleiding genoeg zijn om een oude energie-slurper in te ruilen voor een energiezuinig apparaat!

Kijk op https://duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/   voor alle kortingsartikelen.
Direct naar de kortingbon voor de witgoedartikelen van Herman van Kruchten: https://duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/van-kruchten/
Daar staat precies aangegeven hoe het werkt en ook hoe u de €70 gemeentelijke subsidie kunt aanvragen.

Verkeersituatie

Bericht verstuurd op 13 juli 2019.
Beste Secretaris,

Als Dorpsraad Wessem krijgen we verschillende opmerkingen over de nieuwe verkeerssituatie op/bij de Verbindingsweg in Wessem.
Het gaat hierbij om een aantal opmerkingen;
– Waarom is het veranderd terwijl er geen aanleiding voor leek (geen ongelukken)?
– De nieuwe situatie is nogal verwarrend (zie bijgevoegde foto). Is voetpad en fietspad hetzelfde?
– Mensen vragen zich af of het nu echt veiliger is. Fietsers die vanaf Waage Naak naar de Lange Beemdes moeten, dienen nu twee maal over te steken i.pv één keer.
– Een stuk fietspad wordt plotseling twee richtingen (voor slechts 50 meter). Fietsers afkomstig uit de Hagenbroekerweg dienen links af te slaan ipv over te steken wat veel logischer is.
– Is het niet een wat voorbarige actie, gezien het hele gebied waarschijnlijk op de schop moet vanwege de hoogwaterbescherming?

Een duidelijke publicatie over het geheel, neemt waarschijnlijk veel vragen weg.

Wij zien een antwoord uwerzijds graag tegemoet.

Vriendelijke Groet,

Antwoord op 3 september 20119.

Beste Heer Thijssen,

Naar aanleiding van onderstaande opmerkingen het volgende.

De directe aanleiding van het wijzigen van de verkeerssituatie was tweeledig.
Er zijn enige tijd geleden een aantal ernstige ongevallen gebeurt bij de oversteekplaats van de Thornerweg en de Hagenbroekerweg.
Dit is een zeer gevaarlijke oversteekplaats in de fiets knooppunten route.
De tweede en directe aanleiding was dat de fietspaden langs de Thornerweg onderdeel waren van de onderhoudsplanning en verbreding.
Bij dergelijke werkzaamheden wordt ook gekeken of de verkeersveiligheid verbeterd kan worden.
Hierbij is een plan gemaakt om de oversteekplaats van de Hagenbroerweg te verplaatsen naar het kruispunt van de Thornerweg en de verbindingsweg.
Hierbij kon tevens deze oversteekplaats verbeterd worden.
Door het aanleggen van een midden geleider in de weg kunnen de fietsers veilig oversteken in twee gedeeltes. (zie hiervoor de bijgevoegde tekening).

Dat deze oversteekplaats en het fietspad nog niet duidelijk zijn komt omdat verschillende werkzaamheden net voor de vakantie zijn gemaakt en fietsers al gebruik gingen maken van het fietspad.
Hierdoor zijn verschillende borden voor de bouwvakvakantie nog snel tijdelijk geplaatst.

Binnenkort zullen de werkzaamheden weer verder gaan en zullen de tijdelijke borden aangepast worden.
Ook zal het tweezijdig fietspad doorgetrokken worden tot de Hagenbroerweg en het voetpad zal afgesloten worden met een fietssluis.
We zullen uw voorstel voor het maken van een publicatie over nemen zodra de werkzaamheden nagenoeg gereed zijn. Op dit moment is er nog een tijdelijk situatie die binnenkort verder afgemaakt gaat worden.

Ik hoop dat zo e.e.a. duidelijker is geworden.
Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Bert Vries
Beleidsmedewerker Verkeer

Ontdek dorpspower in Wessem op 3 december a.s.

Wessem, onze trots aan het water. Vol leven en gezelligheid. Betrokken inwoners en ondernemers zetten zich in voor een bruisend en levend Wessem. Samen met hen ging Dorpslab en Rabobank Peel, Maas en Leudal aan de slag om Wessem klaar te maken voor de toekomst. En met succes. De behaalde successen delen we met elkaar op dinsdag 3 december.

Inwoners geven update
Samen met betrokken vrijwilligers uit Wessem presenteren we de ontwikkelde ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid in Wessem. Inwoners vertellen er zelf over en laten zien waar ze mee bezig zijn. Van verenigingsplatform tot kinderboerderij. We laten je op een inspirerende manier de kracht van het dorp beleven, want Wessem leeft!

Workshop storytelling
Aansluitend vindt vanaf 20:00 uur een workshop storytelling plaats onder begeleiding van Marielle Schlicher (VerteldT). Samen aan de slag om verhalen over Wessem te gaan delen. Zeker leuk voor verenigingen en organisaties die ook zelf met verhalen aan de slag willen!

Ben jij er bij?
Kom op dinsdag 3 december om 19:00 uur naar Jeugdhuis De Sprong (Thornerweg 4 in Wessem) en ontdek de dorpspower in Wessem! Het programma duurt van 19:00 tot 20:00 uur, aansluitend is de workshop storytelling (tot 22:00 uur). Graag op voorhand aanmelden via www.maasdorpwessem.nl of bel naar Elvera Weusten via 06 51574164.

Rabobank doet met ons mee
Rabobank Peel, Maas en Leudal initieert Dorpslab in Wessem. Een initiatief waarmee we mensen in het dorp in beweging brengen. Samen gaan we op zoek naar nieuwe ambities en dromen voor het dorp, werken we deze uit in concrete plannen en innovatieve ideeën, die bijdragen aan de leefomgeving van de inwoners. Kijk voor meer informatie op: sites.rabobank.nl/pml/dorpslab of www.dorpslab.org.

Wessem wordt onzichtbaar!!

Het wordt de hoogste tijd voor actie! Dit moeten we als Wessem niet accepteren. Bekijk het “voorkeursalternatief” van het Waterschap Limburg in deze flyer eens goed. Vanaf het dorp zien we de Maas niet meer, vanaf de Maas ziet men het dorp niet meer.

Wessem moet in de toekomst beschermd worden tegen (extreem) hoogwater van de Maas. De Dorpsraad Wessem en het Comité “Behoud historisch aanzicht Wessem” zetten zich al ruim 2 jaar in om het huidige uitzicht op de Maas en het historische aanzicht van Wessem te behouden. Daarbij staat uiteraard veiligheid voorop, maar er zijn voldoende alternatieven!

Op donderdag 24 oktober van 16.00 uur tot 18.00 uur liggen de plannen ter inzage in Gasterie “de Knip” en kunt u uw mening uiten. DOE DAT VOORAL! Medewerkers van het Waterschap zullen tekst en uitleg geven.

De Dorpsraad en het Comité willen ook graag weten wat u ervan vindt dus laat uw stem horen.

Presentatie Waterschap Limburg
>> Hier kunt u de presentatie van de bijeenkomst Dijkversterking Thorn-Wessem: Deelgebied Maasboulevard, Beekstraat en Polstraat van 30 september 2019 lezen.<<

MAASBOULEVARD BESTAAND – RODE STIPPELLIJN = VEREISTE HOOGTE

MAASBOULEVARD NIEUW
= GEEN UITZICHT VANAF HET DORP OP DE  MAAS
= GEEN UITZICHT VANAF DE MAAS OP HET DORP

Presentatie Ambitieboeken

Ambitieboeken Wessem te veel om op te noemen!!!

Heel, heel veel wensen,  dromen, ideeën, ambities en klachten  voor een lekker lang leuk leefbaar Wessem staan er in de verzamelde ambitieboeken. Van parkeerplek tot fietspad, van kermis tot Maasboulevard, van hondenpoep tot bloembakken. Werkelijk te veel om op te noemen.

Nieuwsgierig? U kunt ze allemaal zien en bekijken op zaterdag 15 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur in het oude gemeentehuis van Wessem. Natuurlijk kunt u dan reageren op al die reacties. Ook zullen we u vertellen hoe we verder gaan. En wilt u aan de slag met een van de ideeën……. Dat kan ook.

Dorpslab Wessem

“Spelbepalers trappen af in Wessem”

Wessem, 2 april 2019 – Samen met inwoners uit Wessem gaan we aan de slag om Wessem klaar te maken voor de inwoners van nu én later. De aftrap werd hiervoor gegeven met een enthousiaste en grote groep van spelbepalers uit Wessem
Wessem kent veel dorpsfans. Betrokken inwoners die zich inzetten voor een bruisend en levendig Wessem. Met hen gaat Dorpslab aan de slag. Een grote groep enthousiaste inwoners uit Wessem gaf hiervoor de aftrap. De aanwezigen waren het allemaal over een ding eens: “De saamhorigheid en gezelligheid is kenmerkend voor Wessem. Dat willen we zo houden! Nu, maar vooral voor onze kinderen. Ze moeten kunnen opgroeien in een dorp vol verenigingen, goede zorg, onderwijs en vooral leuke evenementen”.

Samen aan de slag voor een leefbaar Wessem
Wessem is springlevend en dat willen we zo houden, door samen onze schouders er onder te zetten. “In Wessem daar ligt mijn hart. Het is er thuis komen. Ik ben hier niet meer weg te krijgen”, aldus betrokken inwoners. We willen samen zorgen voor een leefbaar Wessem. Hiervoor worden inspirerende dorpsbijeenkomsten georganiseerd. Hierin nemen we ook de eerste resultaten van de ambitieboeken mee. De eerste bijeenkomst staat gepland op maandag 20 mei vanaf 19.30 uur. Meer informatie hierover volgt.

Rabobank doet met ons mee
Rabobank Peel, Maas en Leudal initieert Dorpslab in Wessem. Daarmee brengen we mensen in het dorp in beweging om op zoek te gaan naar ambities en dromen voor het dorp. Om deze ambities te realiseren in concrete plannen en innovatieve ideeën, die bijdragen aan de leefomgeving van de inwoners. Kijk voor meer informatie op: sites.rabobank.nl/pml/dorpslab of www.dorpslab.org.

 

Wessem een Lekker Lang Leefbaar dorp!

Dat wilt u toch ook!

Wessem is een fijn dorp aan de oever van de Maas. Het is er goed en aangenaam wonen! Vindt U toch ook? Dan moeten we zorgen dat het zo blijft.  (En als het kan liefst alles nog wat beter.)

De Dorpsraad van Wessem wil zich samen met jullie daarvoor inzetten. Daarom willen wij weten hoe inwoners van Wessem over allerlei zaken denken. We willen dat in kaart gaan brengen door het samenstellen van een ambitieboek.
In het ambitieboek laat u zien wat u belangrijk vindt. Wat vindt u prachtig in uw straat of buurt? Of juist niet. Moet er iets bij? Kan er iets af? Zou u iets georganiseerd willen zien in uw buurt of Wessem.

U mag dat doen door het gewoon op te schrijven. Maar een plaatje of foto plakken kan ook. Zelfs een gedichtje is toegestaan. En natuurlijk mag iedereen in uw gezin mee doen.

Van zaterdag 9 maart tot 6 april zullen een aantal inwoners van Wessem er voor zorgen dat een ambitie boek bij wordt afgegeven en natuurlijk weer wordt opgehaald.

Na 6 april gaan we zo snel mogelijk alles goed in kaart brengen en u van alles op de hoogte brengen.

Het ambitie boek gemist? Geen probleem.

Stuur uw ambities naar: info@dorpsraadwessem.nl