Verkeersituatie

Bericht verstuurd op 13 juli 2019.
Beste Secretaris,

Als Dorpsraad Wessem krijgen we verschillende opmerkingen over de nieuwe verkeerssituatie op/bij de Verbindingsweg in Wessem.
Het gaat hierbij om een aantal opmerkingen;
– Waarom is het veranderd terwijl er geen aanleiding voor leek (geen ongelukken)?
– De nieuwe situatie is nogal verwarrend (zie bijgevoegde foto). Is voetpad en fietspad hetzelfde?
– Mensen vragen zich af of het nu echt veiliger is. Fietsers die vanaf Waage Naak naar de Lange Beemdes moeten, dienen nu twee maal over te steken i.pv één keer.
– Een stuk fietspad wordt plotseling twee richtingen (voor slechts 50 meter). Fietsers afkomstig uit de Hagenbroekerweg dienen links af te slaan ipv over te steken wat veel logischer is.
– Is het niet een wat voorbarige actie, gezien het hele gebied waarschijnlijk op de schop moet vanwege de hoogwaterbescherming?

Een duidelijke publicatie over het geheel, neemt waarschijnlijk veel vragen weg.

Wij zien een antwoord uwerzijds graag tegemoet.

Vriendelijke Groet,

Antwoord op 3 september 20119.

Beste Heer Thijssen,

Naar aanleiding van onderstaande opmerkingen het volgende.

De directe aanleiding van het wijzigen van de verkeerssituatie was tweeledig.
Er zijn enige tijd geleden een aantal ernstige ongevallen gebeurt bij de oversteekplaats van de Thornerweg en de Hagenbroekerweg.
Dit is een zeer gevaarlijke oversteekplaats in de fiets knooppunten route.
De tweede en directe aanleiding was dat de fietspaden langs de Thornerweg onderdeel waren van de onderhoudsplanning en verbreding.
Bij dergelijke werkzaamheden wordt ook gekeken of de verkeersveiligheid verbeterd kan worden.
Hierbij is een plan gemaakt om de oversteekplaats van de Hagenbroerweg te verplaatsen naar het kruispunt van de Thornerweg en de verbindingsweg.
Hierbij kon tevens deze oversteekplaats verbeterd worden.
Door het aanleggen van een midden geleider in de weg kunnen de fietsers veilig oversteken in twee gedeeltes. (zie hiervoor de bijgevoegde tekening).

Dat deze oversteekplaats en het fietspad nog niet duidelijk zijn komt omdat verschillende werkzaamheden net voor de vakantie zijn gemaakt en fietsers al gebruik gingen maken van het fietspad.
Hierdoor zijn verschillende borden voor de bouwvakvakantie nog snel tijdelijk geplaatst.

Binnenkort zullen de werkzaamheden weer verder gaan en zullen de tijdelijke borden aangepast worden.
Ook zal het tweezijdig fietspad doorgetrokken worden tot de Hagenbroerweg en het voetpad zal afgesloten worden met een fietssluis.
We zullen uw voorstel voor het maken van een publicatie over nemen zodra de werkzaamheden nagenoeg gereed zijn. Op dit moment is er nog een tijdelijk situatie die binnenkort verder afgemaakt gaat worden.

Ik hoop dat zo e.e.a. duidelijker is geworden.
Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Bert Vries
Beleidsmedewerker Verkeer

Ontdek dorpspower in Wessem op 3 december a.s.

Wessem, onze trots aan het water. Vol leven en gezelligheid. Betrokken inwoners en ondernemers zetten zich in voor een bruisend en levend Wessem. Samen met hen ging Dorpslab en Rabobank Peel, Maas en Leudal aan de slag om Wessem klaar te maken voor de toekomst. En met succes. De behaalde successen delen we met elkaar op dinsdag 3 december.

Inwoners geven update
Samen met betrokken vrijwilligers uit Wessem presenteren we de ontwikkelde ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid in Wessem. Inwoners vertellen er zelf over en laten zien waar ze mee bezig zijn. Van verenigingsplatform tot kinderboerderij. We laten je op een inspirerende manier de kracht van het dorp beleven, want Wessem leeft!

Workshop storytelling
Aansluitend vindt vanaf 20:00 uur een workshop storytelling plaats onder begeleiding van Marielle Schlicher (VerteldT). Samen aan de slag om verhalen over Wessem te gaan delen. Zeker leuk voor verenigingen en organisaties die ook zelf met verhalen aan de slag willen!

Ben jij er bij?
Kom op dinsdag 3 december om 19:00 uur naar Jeugdhuis De Sprong (Thornerweg 4 in Wessem) en ontdek de dorpspower in Wessem! Het programma duurt van 19:00 tot 20:00 uur, aansluitend is de workshop storytelling (tot 22:00 uur). Graag op voorhand aanmelden via www.maasdorpwessem.nl of bel naar Elvera Weusten via 06 51574164.

Rabobank doet met ons mee
Rabobank Peel, Maas en Leudal initieert Dorpslab in Wessem. Een initiatief waarmee we mensen in het dorp in beweging brengen. Samen gaan we op zoek naar nieuwe ambities en dromen voor het dorp, werken we deze uit in concrete plannen en innovatieve ideeën, die bijdragen aan de leefomgeving van de inwoners. Kijk voor meer informatie op: sites.rabobank.nl/pml/dorpslab of www.dorpslab.org.

Wessem wordt onzichtbaar!!

Het wordt de hoogste tijd voor actie! Dit moeten we als Wessem niet accepteren. Bekijk het “voorkeursalternatief” van het Waterschap Limburg in deze flyer eens goed. Vanaf het dorp zien we de Maas niet meer, vanaf de Maas ziet men het dorp niet meer.

Wessem moet in de toekomst beschermd worden tegen (extreem) hoogwater van de Maas. De Dorpsraad Wessem en het Comité “Behoud historisch aanzicht Wessem” zetten zich al ruim 2 jaar in om het huidige uitzicht op de Maas en het historische aanzicht van Wessem te behouden. Daarbij staat uiteraard veiligheid voorop, maar er zijn voldoende alternatieven!

Op donderdag 24 oktober van 16.00 uur tot 18.00 uur liggen de plannen ter inzage in Gasterie “de Knip” en kunt u uw mening uiten. DOE DAT VOORAL! Medewerkers van het Waterschap zullen tekst en uitleg geven.

De Dorpsraad en het Comité willen ook graag weten wat u ervan vindt dus laat uw stem horen.

Presentatie Waterschap Limburg
>> Hier kunt u de presentatie van de bijeenkomst Dijkversterking Thorn-Wessem: Deelgebied Maasboulevard, Beekstraat en Polstraat van 30 september 2019 lezen.<<

MAASBOULEVARD BESTAAND – RODE STIPPELLIJN = VEREISTE HOOGTE

MAASBOULEVARD NIEUW
= GEEN UITZICHT VANAF HET DORP OP DE  MAAS
= GEEN UITZICHT VANAF DE MAAS OP HET DORP

Presentatie Ambitieboeken

Ambitieboeken Wessem te veel om op te noemen!!!

Heel, heel veel wensen,  dromen, ideeën, ambities en klachten  voor een lekker lang leuk leefbaar Wessem staan er in de verzamelde ambitieboeken. Van parkeerplek tot fietspad, van kermis tot Maasboulevard, van hondenpoep tot bloembakken. Werkelijk te veel om op te noemen.

Nieuwsgierig? U kunt ze allemaal zien en bekijken op zaterdag 15 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur in het oude gemeentehuis van Wessem. Natuurlijk kunt u dan reageren op al die reacties. Ook zullen we u vertellen hoe we verder gaan. En wilt u aan de slag met een van de ideeën……. Dat kan ook.

Dorpslab Wessem

“Spelbepalers trappen af in Wessem”

Wessem, 2 april 2019 – Samen met inwoners uit Wessem gaan we aan de slag om Wessem klaar te maken voor de inwoners van nu én later. De aftrap werd hiervoor gegeven met een enthousiaste en grote groep van spelbepalers uit Wessem
Wessem kent veel dorpsfans. Betrokken inwoners die zich inzetten voor een bruisend en levendig Wessem. Met hen gaat Dorpslab aan de slag. Een grote groep enthousiaste inwoners uit Wessem gaf hiervoor de aftrap. De aanwezigen waren het allemaal over een ding eens: “De saamhorigheid en gezelligheid is kenmerkend voor Wessem. Dat willen we zo houden! Nu, maar vooral voor onze kinderen. Ze moeten kunnen opgroeien in een dorp vol verenigingen, goede zorg, onderwijs en vooral leuke evenementen”.

Samen aan de slag voor een leefbaar Wessem
Wessem is springlevend en dat willen we zo houden, door samen onze schouders er onder te zetten. “In Wessem daar ligt mijn hart. Het is er thuis komen. Ik ben hier niet meer weg te krijgen”, aldus betrokken inwoners. We willen samen zorgen voor een leefbaar Wessem. Hiervoor worden inspirerende dorpsbijeenkomsten georganiseerd. Hierin nemen we ook de eerste resultaten van de ambitieboeken mee. De eerste bijeenkomst staat gepland op maandag 20 mei vanaf 19.30 uur. Meer informatie hierover volgt.

Rabobank doet met ons mee
Rabobank Peel, Maas en Leudal initieert Dorpslab in Wessem. Daarmee brengen we mensen in het dorp in beweging om op zoek te gaan naar ambities en dromen voor het dorp. Om deze ambities te realiseren in concrete plannen en innovatieve ideeën, die bijdragen aan de leefomgeving van de inwoners. Kijk voor meer informatie op: sites.rabobank.nl/pml/dorpslab of www.dorpslab.org.

 

Wessem een Lekker Lang Leefbaar dorp!

Dat wilt u toch ook!

Wessem is een fijn dorp aan de oever van de Maas. Het is er goed en aangenaam wonen! Vindt U toch ook? Dan moeten we zorgen dat het zo blijft.  (En als het kan liefst alles nog wat beter.)

De Dorpsraad van Wessem wil zich samen met jullie daarvoor inzetten. Daarom willen wij weten hoe inwoners van Wessem over allerlei zaken denken. We willen dat in kaart gaan brengen door het samenstellen van een ambitieboek.
In het ambitieboek laat u zien wat u belangrijk vindt. Wat vindt u prachtig in uw straat of buurt? Of juist niet. Moet er iets bij? Kan er iets af? Zou u iets georganiseerd willen zien in uw buurt of Wessem.

U mag dat doen door het gewoon op te schrijven. Maar een plaatje of foto plakken kan ook. Zelfs een gedichtje is toegestaan. En natuurlijk mag iedereen in uw gezin mee doen.

Van zaterdag 9 maart tot 6 april zullen een aantal inwoners van Wessem er voor zorgen dat een ambitie boek bij wordt afgegeven en natuurlijk weer wordt opgehaald.

Na 6 april gaan we zo snel mogelijk alles goed in kaart brengen en u van alles op de hoogte brengen.

Het ambitie boek gemist? Geen probleem.

Stuur uw ambities naar: info@dorpsraadwessem.nl

De Dorpsraad van Wessem wenst een Lekker Lang Leefbaar Dorp!

Wensen, dromen, ideeën, ambities, of een kritische noot, iedereen heeft ze wel. Ook u!

Waarschijnlijk  over uw straat, uw buurt of over Wessem.

In het Ambitieboek Wessem dat voor u ligt, kunt u, uw gevoelens, wensen, dromen, ideeën, ambities, of kritische noot weergeven. Dit mag u doen met vermelding van uw naam, maar ook volledig anoniem.

Op deze manier willen wij inzichtelijk maken wat er leeft in uw straat, uw buurt en in de gemeenschap Wessem. Dit kan uiteenlopen van voorzieningen tot verkeersveiligheid, van woonomgeving en landschap tot verenigingsleven.

Iédere inwoner van Wessem mag en kan een bijdrage leveren. U hébt nu de kans. Grijp deze!

U krijgt de mogelijkheid om één pagina te vullen met uw ambities, ideeën, dromen, etc. etc., door deze op te schrijven, te typen, te tekenen, te dichten, alles is mogelijk.

Wij laten een aantal boeken Wessem rond gaan, om iedere inwoner van Wessem mee te laten praten over een mooie toekomst van Wessem.

De volgende stap is dan, de boekwerken met uw aantekeningen te verzamelen, te ordenen en dan samen met u na te gaan wat wij als ambities voor de komende jaren kunnen formuleren.

Wij hopen op héél véél respons en wensen u succes met het formuleren van uw gevoelens, wensen, dromen, ideeën, kritische noot of ambities.

Praat mee over de toekomst van Wessem.

Dorpsraad Wessem

Houd u brievenbus in de gaten!!!

Ambitieboek voor Wessem

Wessem is een fijn dorp aan de oever van de Maas. Het is er goed en aangenaam wonen, maar misschien kan het nog wat beter.

De Dorpsraad van Wessem wil zich daarvoor, samen met u, inzetten. Wij zijn benieuwd hoe de inwoners van Wessem over allerlei zaken denken. Dat gaan we in kaart brengen met behulp van een ambitieboek.

In het ambitieboek mag iedereen laten zien wat hij of zij belangrijk vindt. Wat vindt u prachtig in uw straat of buurt? En wat mist u nog? Moet er iets bij? Kan er iets af? Zou u iets georganiseerd willen zien in uw buurt of Wessem?

U mag uw ideeën delen in het ambitieboek, in welke vorm dan ook. Een tekst, een plaatje of foto, een gedichtje, een lied, een tekening of een mindmap. En natuurlijk mag iedereen in uw gezin mee doen.

Wij zorgen ervoor dat een boek bij u komt, zodat we alle ideeën en wensen kunnen verzamelen. En uiteraard koppelen we terug wat we vervolgens met alle input gaan doen.

Wilt u meer weten of een handje helpen, kom dan naar de eerste bijeenkomst op 15 januari in Café De Hook om 19u30.