Wessem toch onder water?!

Iedereen heeft er iets over gehoord. De dijkversterking moet Wessem beschermen tegen hoog water. Nu en in de verre toekomst. Het Waterschap heeft de opdracht daar uitvoering aan te geven. In de notitie “Notitie Reikwijdte en Detailniveau”  staat beschreven wat en hoe dat dit verwezenlijkt zou kunnen worden. Ook staan er 4 alternatieven beschreven waarvan er een of een combinatie van enkele uitgevoerd zou kunnen worden. De gevolgen van de uiteindelijke keuze staat er volgens ons onvoldoende in. De Dorpsraad Wessem wil in een speciale informatieavond de inwoners van Wessem op de hoogte brengen van de inhoud van genoemde notitie, maar ook uitleggen hoe er een “zienswijze” ingediend kan worden tegen de plannen. Iedereen is van harte welkom dinsdag 10 maart  in Café Restaurant ‘t Veerhuis om 19.30 uur. (notitie lezen? www.waterschaplimburg.nl  tabblad actueel en vervolgens Het laatste nieuws.)

Inloopbijeenkomst dijkversterking Thorn – Wessem

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER dijktraject Thorn – Wessem

Waterschap Limburg werkt aan het versterken en aanleggen van dijken langs de Maas. Dit zijn projecten die vaak enige tijd duren en een aantal formele stappen doorlopen. Een van die stappen is de m.e.r.-procedure. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste formele stap in deze procedure.

In een NRD staat wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Het geeft inzicht in de achtergronden van de dijkversterkingsopgave, de opgave voor dijkverlegging en de beekherstelopgave. Daarnaast zijn de alternatieve dijktrajecten opgenomen die in onderzoek zijn.
Van 15 maart t/m 11 april 2018 kunt u de NRD MER Thorn – Wessem inzien bij:

  • het Gouvernement, Limburglaan 10 in Maastricht
  • het gemeentekantoor van Maasgouw, Kruisweg 32 in Maasbracht
  • Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 in Roermond.

Inloopbijeenkomst dinsdag 27 maartvanaf 16.00 uur tot 20.00 uur

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u de NRD inzien en zijn kaarten met de te onderzoeken alternatieven beschikbaar. Medewerkers van
Waterschap Limburg beantwoorden uw vragen graag. Er vindt geen presentatie plaats. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt.
Als u een aanvulling op de NRD heeft, kunt u een zienswijze indienen. Twee vragen staan daarbij centraal: Worden in uw ogen de juiste
alternatieven onderzocht? En, onderzoeken we de juiste milieueffecten?

Contact en info

Meer informatie over de NRD Thorn – Wessem vindt u op www.waterschaplimburg.nl onder het tabblad Actueel en vervolgens Het laatste nieuws.
Vragen kunt u per e-mail stellen aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl. U kunt ons tijdens kantooruren ook bellen, tel. 088 – 88 90 100.