Hoe hoog wordt de Maasboulevard in Wessem

Waarom dijkversterkingen en dijkverleggingen?

Het is goed wonen, werken en recreëren langs de Maas. Maar helaas is dit niet zonder risico’s. Veel dijken zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen achter de dijk te beschermen tegen overstromingen. En ze zijn niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Waterschap Limburg heeft de taak om u te beschermen tegen hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. Dat doen we door de dijken te verhogen en te versterken waar dat nodig is. Want veiligheid is belangrijk en deze taak nemen we zeer serieus.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om in Well, Arcen, Venlo-Velden, Baarlo-Laerbroeck en Thorn-Wessem het verleggen van dijken te onderzoeken. Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden, waardoor er minder kans is op overstromingen.

Informatieavond

Wij beseffen dat de impact van de dijkversterkingen en –verleggingen op u als belanghebbende groot kan zijn en dat er behoefte is aan informatie. We zitten nu in de verkenningsfase. Samen met belanghebbenden verkennen we het gebied, de opgave, knelpunten en kansen. In deze fase is er ruimte voor uw ideeën en oplossingen. We gaan graag met u in gesprek op 30 januari in kasteelhoeve de Grote Hegge, Waterstraat 9 in Thorn,voor dijktraject Thorn – Wessem en Heel .

De zaal is open vanaf 18.45 uur. Om 19.00 uur start het programma met een gezamenlijk deel. Aansluitend is er gelegenheid om bij de informatiestands informatie te krijgen en in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over de kenmerken van het dijktraject, de techniek en voorbereidende onderzoeken zoals archeologie.