Wessem toch onder water?!

Iedereen heeft er iets over gehoord. De dijkversterking moet Wessem beschermen tegen hoog water. Nu en in de verre toekomst. Het Waterschap heeft de opdracht daar uitvoering aan te geven. In de notitie “Notitie Reikwijdte en Detailniveau”  staat beschreven wat en hoe dat dit verwezenlijkt zou kunnen worden. Ook staan er 4 alternatieven beschreven waarvan er een of een combinatie van enkele uitgevoerd zou kunnen worden. De gevolgen van de uiteindelijke keuze staat er volgens ons onvoldoende in. De Dorpsraad Wessem wil in een speciale informatieavond de inwoners van Wessem op de hoogte brengen van de inhoud van genoemde notitie, maar ook uitleggen hoe er een “zienswijze” ingediend kan worden tegen de plannen. Iedereen is van harte welkom dinsdag 10 maart  in Café Restaurant ‘t Veerhuis om 19.30 uur. (notitie lezen? www.waterschaplimburg.nl  tabblad actueel en vervolgens Het laatste nieuws.)