Voor ons dorp Wessem vinden wij belangrijk

 • Dat er een saamhorige dorpsgemeenschap is, die trots is op de plek waar hij/zij woont en die binding heeft met het dorp. Dat het ‘dorpsgevoel’ / ‘wij-gevoel bevorderd wordt. Wij vinden het daarom belangrijk dat er fysieke ontmoetingsplekken zijn die daar een bijdrage aan kunnen leveren.
 • Dat er een hoge mate van objectieve maar zeker ook van subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel) is.
 • Dat de (beperkte) voorzieningen die belangrijk zijn voor een goed leefklimaat in stand gehouden worden. Zover als mogelijk willen wij meewerken aan uitbreiding van de voorzieningen.
 • Dat er een woningaanbod is dat ervoor zorgt dat mensen niet genoodzaakt zijn uit te wijken naar plaatsen buiten Wessem.
 • Dat ons dorp schoon en opgeruimd is.
 • Dat het verenigingsleven divers en florerend is met voldoende vrijwlligers.
 • Dat het ook goed verblijven is in ons dorp voor dagjesmensen en toeristen. Dit komt ook weer ten goede aan inwoners en ondernemers.

Hoe willen we dat bereiken?

Wij willen tussen en niet boven de mensen staan. Door te luisteren naar inwoners van Wessem wat zij vertellen of expliciet aan ons door geven (vragen/opmerkingen/suggesties/klachten). Wij willen daar snel en adequaat op reageren.  Bij conflicten vraagstukken (conflicten) tussen dorps enerzijds en overheid anderzijds willen wij  een bemiddelende rol  spelen.

Graag willen wij initiatieven  van inwoners, verveningen of clubs ondersteunen en waar mogelijk hulp bieden.

Wij zullen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over zaken die spelen in Wessem. Door samen te werken met verenigingen en samenwerking van verenigingen onderling te stimuleren willen mede zorgen voor een bloeiend verenigingsleven in Wessem.

Wij zullen iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden over wat speelt in ons dorp. Via onze website, sociale media en huis en huisbladen.

Concrete activiteiten van de dorpsraad zijn onder andere:

 • Medewerking verlenen aan de organisatie van de jaarlijkse avondwandeling in samenwerking met zorgcentrum Sint Jozef.
 • Onderhouden van de hoogstamboomgaard op het voormalige voetbaalveld samen met vrijwilligers. Tevens onderhoud en in stand houden van de bloemen idylle t.b.v. bijen, vlinders en mensen samen met een vrijwilligers.
 • Deelnemen aan overleg in verschillende werkgroepen aangaande de hoogwater beschermingszaken (dijkverhogingen).
 • Deelnemen aan overleg met andere dorpsraden, burgerinitiatieven  en gemeente.
 • Contact onderhouden met de basisschool om schoolse en dorpsactiviteiten op elkaar af te stemmen  om zodoende Wessem een plaats te geven binnen de school en andersom.
 • Samen met gemeente en inwoners Wessem verfraaien met bloembakken en bloemperken in allerlei straten. Initiatieven van inwoners hierin ondersteunen.
 • Deelnemen aan de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.
 • Wij dragen zorg voor vrijwilligers bij de maandelijkse open eettafel in Brasserie De Knip voor 65-plussers.